Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 120 z powodu podtopień

Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 120 z powodu podtopień

Na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, powodujących cofkę wód Bałtyku, odcinek drogi wojewódzkiej numer 120 pomiędzy Gryfinem a Mescherinem znalazł się pod wodą. Informację o konieczności zamknięcia tego odcinka drogi dla ruchu kołowego potwierdził Krzysztof Ziętek, zarządzający Rejonem Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Kierownik Ziętek poinformował nas 21 października 20023 roku, wieczorem, że fragment drogi wojewódzkiej nr 120 prowadzącej od Gryfina do granicy państwa, zostanie wyłączony z ruchu do czasu poprawy warunków. Wynika to z faktu, że poziom wody w Odrze wzrosł na skutek cofki Bałtyku i spowodował zalanie okolicznych terenów, w tym wspomnianej drogi.

Zamknięcie tej części drogi jest niezbędnym działaniem mającym na celu gwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim kierowcom. Działanie to ma również na celu eliminację ryzyka związanego z jazdą przez zalewane drogi i potencjalnie groźnych sytuacji.

Na tę chwilę nie jest znany dokładny czas, przez który odcinek drogi będzie niedostępny. Będzie on uzależniony od obniżenia poziomu wody w Odrze. Zarządzający drogą monitoruje sytuację i na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach.

Zachęcamy do korzystania z objazdów oraz przestrzegania wszystkich znaków i wskazówek drogowych. Apelujemy do kierowców o ostrożność i rozwagę podczas jazdy.