Konkurs na dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu nadal nierozstrzygnięty

Konkurs na dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu nadal nierozstrzygnięty

Wiele osób z różnorodnych gmin powiatu gryfińskiego począwszy od Gryfina, przez Trzcińsko-Zdrój, aż po Moryń wyraziło chęć objęcia stanowiska dyrektora miejscowego domu kultury. Proces rekrutacji został przeprowadzony, jednak ostateczny wybór okazał się być niespodziewany.

Piotr Głowniak, burmistrz Cedyni, ogłosił konkurs na to stanowisko jeszcze przed Dniami Cedyni, dokładnie 23 maja 2024 roku. Informacja o tym konkursie była dostępna na oficjalnej stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Kandydatom zdeterminowanym do ubiegania się o posadę dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu postawiono szereg wymagań. Wśród nich były m.in. posiadanie wyższego wykształcenia, minimum pięcioletni staż pracy oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Osoby ubiegające się o stanowisko musiały również przygotować własną koncepcję programowo-organizacyjną dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, biorąc pod uwagę budżet placówki oraz możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz. Dodatkowo, oczekiwano od nich doświadczenia w pracy w instytucjach kultury, organizacji imprez na świeżym powietrzu oraz znajomości miejscowego i ogólnokrajowego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływał 6 czerwca 2024 roku. Ciekawostką jest fakt, że jeden z kandydatów z Gryfina, który był związany z grupą ratowniczą, nie zdążył złożyć swoich dokumentów na czas.

Według informacji opublikowanej na stronie BIP, do konkursu wpłynęły tylko dwie oferty. Po przeprowadzeniu pierwszej selekcji, do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowany został wyłącznie jeden kandydat – Jarosław Płotkowski z Trzcińska-Zdroju.

Anna Witek, przewodnicząca komisji rekrutacyjnej i sekretarz, poinformowała, że rozmowa kwalifikacyjna miała miejsce 14 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Na spotkanie stawił się jedyny kandydat – Jarosław Płotkowski.

Podczas spotkania z burmistrzem i członkami komisji, Płotkowski otrzymał zapewnienie, że zostanie poinformowany o decyzji. Jednak, jak przyznaje, nie otrzymał żadnej odpowiedzi od 14 czerwca.