Podpisano umowę na realizację unijnej inwestycji w Krajniku

Podpisano umowę na realizację unijnej inwestycji w Krajniku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK), w ostatni piątek doszło do podpisania umowy dotyczącej kolejnego etapu projektu finansowanego ze środków unijnych. Ta inwestycja, która jest częścią szerszego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będzie realizowana w miejscowości Krajnik.

Pierwsze etapy tego projektu obejmowały już budowę sieci wodociągowej w Sobiemyślu i Drzeninie oraz zakup agregatu pompowego do usuwania ścieków. Tym razem PUK zawarł kontrakt z firmą Musing Bud Sp. z o.o. sp.j., która będzie odpowiedzialna za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krajniku. Część tej lokalizacji jest już skanalizowana, dzięki wcześniejszej inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską.

Kolejny etap projektu ma na celu umożliwić wszystkim mieszkańcom Krajnika pozbycie się zbiorników bezodpływowych i podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Jak informuje PUK, taka zmiana przyniesie dwie korzyści – obniży koszty odprowadzania ścieków oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w okolicy.