Zmieniające się zasady korzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku

Zmieniające się zasady korzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku

Chociaż ostateczne rozstrzygnięcie nadal nie jest znane, zasłyszane informacje sugerują, że decyzja jest tuż za rogiem. Nowe wytyczne, które mają być wprowadzone, skierowane są do konkretnych segmentów społeczeństwa. Z całą pewnością proces ten zostanie przeprojektowany w porównaniu do obecnie obowiązującego.

W 2024 roku planowane są ponownie tzw. wakacje kredytowe, jednak nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać. Będzie trzeba spełnić określone warunki.

Jeszcze nie jest jasne, czy rząd zdecyduje się na kontynuację wakacji kredytowych w 2024 roku. Jeśli tak, to nie będą one dostępne dla każdego – wymogi stają się coraz ostrzejsze.

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, potwierdził, że plany dotyczące przedłużenia okresu wakacji kredytowych są nadal aktualne. W jego opinii, obniżenie stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej (do 6%) nie eliminuje potrzeby wprowadzenia takiego rozwiązania jak wakacje kredytowe. Dodatkowo Buda podkreślił, że decyzja w tej sprawie leży w gestii premiera, który niedawno zapowiedział, że szczegółowe informacje na temat planu na 2024 rok będą udostępnione jeszcze we wrześniu.

Wakacje kredytowe to inicjatywa, która została wprowadzona w 2022 roku i obecnie jest nadal ważna. Na jej podstawie każdy posiadacz kredytu hipotecznego może zdecydować się na niepłacenie jednej raty kwartalnej, pod warunkiem wcześniejszego złożenia odpowiedniego wniosku do swojego banku. Dla tych, którzy doświadczyli znacznego wzrostu raty kredytu z powodu podniesienia stóp procentowych, wakacje stały się istotnym ułatwieniem.

Zgodnie z danymi na koniec czerwca 2023 roku, tylko PKO BP zaakceptowało 295,7 tys. wniosków o wakacje kredytowe. Ogólnie rzecz biorąc, prawie 1,95 mln osób skorzystało z tego programu we wszystkich bankach.

Chociaż decyzja premiera na temat kontynuowania wakacji kredytowych w 2024 roku jeszcze nie zapadła, jest już na tyle pewne (90% szans), że tak właśnie będzie. Rząd planuje to zrobić, ale ma również zamiar zmienić dotychczas obowiązujące zasady. Takie deklaracje padły z ust wiceministra finansów Artura Sobonia podczas internetowego spotkania z użytkownikami sieci.