Dzieci z Gryfina biorą udział w projektach związanych z adaptacją do zmian klimatu

Dzieci z Gryfina biorą udział w projektach związanych z adaptacją do zmian klimatu

Ramach przedsięwzięcia o nazwie „Adaptacja do zmian klimatu w Gryfinie”, przeprowadzane były ostatnie warsztaty z udziałem dzieci ze szkół podstawowych numer 1 i 3. Uczestnicy nie tylko zakończyli prace nad ogródkiem deszczowym na promenadzie, ale również urządzili nowy takowy na świeżo utworzonym fragmencie cmentarza komunalnego w Gryfinie. W trakcie warsztatów, młodzi adepci ogrodnictwa posadzili ponad 60 różnorodnych gatunków traw, które dzięki swoim specjalnym właściwościom będą mogły zatrzymać wodę podczas ulewnych deszczy, zapobiegając tym samym lokalnym podtopieniom.

Każda kolejna pora roku pokazuje nam coraz wyraźniej, że problemy ze zmianami klimatycznymi stają się coraz większe, a ich konsekwencje mogą być szczególnie niszczące dla obszarów miejskich. Niewłaściwe wzorce opadów deszczu, skutkujące bardziej intensywnymi ulewami, powodują problemy związane z podtopieniami. To jest właśnie powód, dla którego w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu w Gryfinie” dzieci zostały wszczepione do tworzenia ogrodów deszczowych. Ogrody te stanowią efektywny sposób radzenia sobie z tymi problemami, przyczyniając się do minimalizowania skutków zmian klimatycznych.