Start prac nad nowym systemem uzdatniania wody i siecią przepompowni ścieków w Trzcińsku-Zdroju

Start prac nad nowym systemem uzdatniania wody i siecią przepompowni ścieków w Trzcińsku-Zdroju

13 marca 2024 roku to data ważna dla mieszkańców Trzcińska-Zdroju. Tego dnia oficjalnie rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch kluczowych inwestycji. Pierwsza z nich to budowa stacji do uzdatniania wody, a druga to modernizacja sieciowych przepompowni ścieków. Projekty te są realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystko pod okiem inteligentnego systemu nadzoru, który będzie monitorować jakość wody.

W skład planowanych prac inwestycyjnych wchodzą dwie części. Pierwsza dotyczy Systemu Uzdatniania Wody, na którego realizację zaplanowano kwotę 4 160 990,00 zł brutto. Druga część inwestycji obejmuje Przepompownie, gdzie przewidziano do wydania 1 091 010,00 zł brutto.

Obie inwestycje zdobyły wsparcie finansowe od rządu. Zadanie to jest bowiem dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Za wykonanie projektu odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol, które ma swoją siedzibę w Koszalinie.