Decyzje burmistrza Gryfina mogą kosztować mieszkańców kilkadziesiąt milionów złotych

Decyzje burmistrza Gryfina mogą kosztować mieszkańców kilkadziesiąt milionów złotych

Możliwe są znaczne straty finansowe dla podatników, które wynikają z braku pewnych elementów w planie. Te nieuwzględnione aspekty mogą przynieść negatywne konsekwencje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Wszystko to jest wynikiem niewłaściwego planowania strategicznego i pewnego rodzaju absencji odpowiedzialności. Nie chodzi tutaj o przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK), zwłaszcza prezesów i inżyniera Dariusza Pasika. Kwestionowane są raczej działania burmistrza, które mogą przynieść milionowe straty dla obywateli gminy Gryfino – takiego zdania jest radny Rady Miejskiej, Marek Sanecki.

Pominięcie ulicy Łużyckiej w planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych przeprowadzanym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2024-2029, spowodowało dyskusję na sesji rady miasta. Głos zabrał tutaj radny Marek Sanecki, który skrytykował decyzję burmistrza, a następnie przemawiał prezes PUK.