Postęp prac przy budowie obwodnicy Gryfina pomimo kapryśnej pogody

Postęp prac przy budowie obwodnicy Gryfina pomimo kapryśnej pogody

Wciąż trwa intensywna praca nad realizacją projektu obwodnicy Gryfina, która jest tworzona wzdłuż krajowej drogi numer 31. Wykonawcy nie zważają na niesprzyjające warunki atmosferyczne, kontynuując swoje zadania z niezachwianą determinacją.

Do chwili obecnej ukończono już kilka kluczowych elementów infrastruktury – przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe prowadzące pod obwodnicą, a także przepusty umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się zwierząt. Planowane jest, że całość prac zostanie zakończona do końca października bieżącego roku.

Ten ambitny projekt, który ma na celu poprawę komunikacji drogowej w regionie, obejmuje wytyczenie trasy obwodnicy o długości przekraczającej pięć kilometrów. Obwodnica, ukierunkowana od wschodu, pozwoli ominąć miasto Gryfino. Jest to inwestycja wysokiego priorytetu, na którą przeznaczono około 75 milionów złotych.