Postęp prac na obwodnicy Gryfina na DK31

Postęp prac na obwodnicy Gryfina na DK31

W ramach modernizacji drogi krajowej DK31, obecnie trwa budowa podbudowy z kruszywa na odcinku obwodnicy Gryfina. Ta istotna część inwestycji jest realizowana zgodnie z planem, co pozwala przewidywać, że etap prac bitumicznych rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Tym samym, do końca bieżącego roku planowane jest wykonanie podbudowy bitumicznej na niemal połowie długości całej trasy. To ambitne przedsięwzięcie stanowi kluczowy element procesu modernizacyjnego tej drogi.

Rozpoczęcie ostatniej fazy prac przewidziane jest natomiast na czwarty kwartał przyszłego roku. Realizacja tego projektu jest częścią szerszego przedsięwzięcia – rządowego programu „100 obwodnic”, który ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w całym kraju.

Inwestorem nadzorującym całe przedsięwzięcie jest szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działa on pod stałym nadzorem centrali, zapewniając najwyższe standardy pracy i terminowość realizacji zadań.