Odnowa starej Komendy Policji oraz debata na temat podniesienia podatków

Odnowa starej Komendy Policji oraz debata na temat podniesienia podatków

Trwają spekulacje na temat dawnej siedziby komendy policji, która niestety jest w opłakanym stanie technicznym. Niejasne są również dalsze plany związane z jej wykorzystaniem i co więcej, zainwestowane w nią środki wydają się stracone – zauważa radny miejscowy. W świetle dokumentów, które udało mu się przeanalizować, jeśli budynek ten nie zostanie użyty do celów publicznych, dotacja powinna być zwrócona.

Tymczasem, 28 września tego roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Kontrowersje wywołało głosowanie nad kwestią podwyższenia podatków od nieruchomości, które ma wejść w życie od stycznia 2024 roku. Głosy „radnych burmistrza”, w tym dwóch reprezentantów partii Prawo i Sprawiedliwość, były za tą decyzją, a jedynie P. Romanicz wybrał opcję wstrzymania się od głosu.

W czasie dyskusji, która nastąpiła po głosowaniu, zdecydowanie krytykowane były propozycje M. Sawaryna. Wśród osób przeciwnych tej idei znaleźli się m.in. Magdalena Pieczyńska, Andrzej Urbański oraz autor tego listu – Marek Sanecki. W ich opinii, zamiast obciążać mieszkańców Gryfina i działających tutaj przedsiębiorców wyższymi podatkami, powinno się szukać innych sposobów na pokrycie deficytu przyszłorocznego budżetu. Proponowali oni zwiększenie efektywności i logiczności w zarządzaniu miastem, a także zmniejszenie kosztów.