Gryfino znowu będzie zielone

Gryfino znowu będzie zielone

„Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie” jest bardzo poważnym zleceniem, jakie jakie w ostatnim czasie podjął miejski samorząd.

W planach jest zagospodarowanie kilku ważnych terenów zielonych znajdujących się w obrębie miasta. Należą do nich skwer przy hali widowiskowo-sportowej, nabrzeże w Gryfinie, obrzeża Gryfina, okolice zbiornika retencyjnego oraz teren przy ulicy Fredry.

Łąka kwietna pod Gryfinem

Między innymi miasto zamierza stworzyć łąkę kwietną na jego obrzeżach. Przede wszystkim trzeba przygotować teren pod nasadzenie a następnie pracownicy zasadzą 14 lip drobnolistnych, 20 brzóz brodawkowatych i 10 klonów. Teren o powierzchni 5000 m2 będzie pokryty łąką kwietną.

Gryfino podpisało umowę z Firmą Usługowo-Handlową Elwi

Mieszkańcom bardzo zależy na tym, aby ich miasto było zielone. Parki i skwery to idealne miejsca do spędzania czasu w lecie oraz w inne cieplejsze okresy. Oczywiście, aby atmosfera w nich była przyjemna, potrzebne jest urozmaicenie. Im więcej różnych rodzajów roślin znajduje się na danym terenie, tym łatwiej zachwycać przyrodą.

Czytaj także: Policjantka z Gryfina dostała złoty medal