Edukacja w czasach pandemii: Project współpracy międzynarodowej w Gryfinie

Edukacja w czasach pandemii: Project współpracy międzynarodowej w Gryfinie

W mieście Gryfino realizowany jest już drugi projekt, polegający na wspólnym szkoleniu miejscowych nauczycieli i pedagogów z Niemiec. Szczególne naciski kładzione są na edukację w okresie epidemii. Za inicjatywą tego pomysłu stoją Anna Sawicka-Kłaptij oraz Beata Piekarz, które podkreślają, że bieżący kontekst społeczny wymusza na kadrze pedagogicznej intensyfikację wysiłków i ciągły rozwój.

Jak zauważa Ewa Dudar, wicestarosta gryfiński, nie jest to pierwszy raz, kiedy lokalni nauczyciele angażują się w takie przedsięwzięcia. – Jako odpowiedzialna instytucja, z radością udzielamy wsparcia dla takich inicjatyw. Sytuacja jest teraz wyjątkowo trudna – cały system edukacyjny potrzebuje pomocy – mówi Dudar.

Działania skierowane na rozwijanie kompetencji nauczycieli i zdobywanie nowych umiejętności są obecnie kluczowe. W pełni zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie i pedagodzy – codziennie stawiają czoła niepewności i nieznanej przyszłości. Nie możemy pozostać obojętni. Jako powiat, podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby edukacja nie została pozostawiona na pastwę losu w dobie pandemii – dodaje wicestarosta.