Rozpoczęcie przetargu na modernizację odcinka autostrady A6 i drogi krajowej "31"

Rozpoczęcie przetargu na modernizację odcinka autostrady A6 i drogi krajowej "31"

W kontekście modernizacji sieci dróg krajowych, pojawił się przetarg na poprawę infrastruktury pomiędzy węzłem Klucz na autostradzie A6 a miastem Gryfino. Cztery oferty zostały zgłoszone do przetargu, jednak każda z nich przewyższała pierwotne oszacowania kosztów przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Planowana do modernizacji trasa to 9,6 km fragment drogi krajowej „31”, prowadzącej z Radziszewa do Gryfina. Nowo utworzony pas komunikacyjny pozwoli ominąć liczne miejscowości położone na obecnym odcinku DK31 między Szczecinem a Gryfinem, co pozwoli zniwelować tranzytowy ruch. Przebudowa obejmie jednojezdniową drogę klasy GP o przekroju 1×2, rozciągającą się od węzła Radziszewo do Gryfina. Przewidziano również przebudowę węzła drogowego Radziszewo, aby spełniał on współczesne wymogi.

Celem tego przetargu jest poprawa istniejącego rozwiązania projektowego dla przyszłego złożonego węzła „Radziszewo-Klucz” na autostradzie A6, z uwzględnieniem zmian w geometrii łącznic istniejącego węzła „Klucz”, położonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z autostradą A6. Projektowany węzeł „Radziszewo-Klucz” powinien uwzględniać połączenie z ulicą Rymarską (DK31). Obecny węzeł Radziszewo, gdzie droga krajowa „31” krzyżuje się z A6, został stworzony w latach 30. XX wieku i nie spełnia już obecnych wymagań, brakuje mu między innymi pasów wyłączeń i włączeń do ruchu, a parametry łącznic nie są zgodne z obowiązującymi przepisami. Całość prac wykonawczych jest planowana do ukończenia w ciągu 16 miesięcy.