Honorowi Dawcy Krwi dążą do uzyskania dodatkowych przywilejów

Honorowi Dawcy Krwi dążą do uzyskania dodatkowych przywilejów

Weterani Honorowego Krwiodawstwa są zdeterminowani, aby osiągnąć więcej uprawnień, jak również dodatek do ich emerytury. Trudności napotykają jednak na stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które nie wykazuje skłonności do spełniania tych postulatów. Ta walka toczy się już od wielu lat. Wyróżnieni Honorowi Dawcy Krwi przedłożyli parlamentowi propozycje takie jak obniżki w publicznym transporcie.

Niemniej jednak, przekazywanie krwi przez te osoby nie wiąże się jedynie z prawem do ulg. Wyszukany pomysł zakłada, że po przejściu na emeryturę dawcy otrzymaliby 300 zł do swojego świadczenia. Poseł Adam Dziedzic zaadresował tę propozycję bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. Ale i tutaj resort odmówił, używając argumentacji podobnej do tej przedstawionej przez jego szefa.

Wiceminister Wojciech Konieczny utrzymuje, że „Krew nie jest produktem lecz darem dla drugiego człowieka. Jednocześnie doświadczenia wielu krajów wskazują, że pozyskiwana w ramach honorowego krwiodawstwa krew i jej składniki gwarantują pełne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno dawców krwi, którzy są filarem krwiolecznictwa, jak i jej biorców. Biorcy krwi to osoby chore, dlatego kluczowe jest, aby motywacje związane z oddawaniem krwi były szlachetne oraz świadome – wynikały z potrzeby serca.”