Przełom pokoleniowy w sołectwie Orzechów – Anna Fedorowicz przejmuje po matce funkcję sołtyski

Przełom pokoleniowy w sołectwie Orzechów – Anna Fedorowicz przejmuje po matce funkcję sołtyski

Na dzisiejszym, 20 maja 2024 roku, zebraniu mieszkańców Orzechowa doszło do istotnej zmiany na stanowisku sołtyski. Funkcję tę do tej pory pełniła Agnieszka Fedorowicz, matka Anny Fedorowicz. Dziś jednak, przekazała ona swoje obowiązki młodszemu pokoleniu – swej córce Annie.

Całe zgromadzenie składało się z 23 obecnych uczestników. W głosowaniu wzięło udział 21 osób, a dwa głosy zostały uznane za nieważne.

Anna Fedorowicz uzyskała poparcie 11 mieszkańców, podczas gdy 10 było przeciwko jej kandydaturze. Ta większość zagwarantowała jej zwycięstwo i stanowisko sołtyski Orzechowa, części gminy Cedynia.

Mimo swoich zaledwie 19 lat, Anna jest już mocno związana ze swoją małą społecznością – w Orzechowie mieszka bowiem razem z rodzicami i rodzeństwem.

Uzupełnienie składu rady sołeckiej nastąpiło poprzez wybór dwóch kobiet: Heleny Jadach i Anny Jacyny, które dołączyły do Anny Fedorowicz w zarządzaniu sołectwem.