Rekomendacje wyborcze i świętowanie urodzin burmistrza na zebraniu wyborczym w Gryfinie i Siekierkach

Rekomendacje wyborcze i świętowanie urodzin burmistrza na zebraniu wyborczym w Gryfinie i Siekierkach

Artur Nycz, zasłużony radny województwa zachodniopomorskiego i jeden z głównych liderów klubu KO w Gryfinie, aktywnie uczestniczył w lokalnym zebraniu wyborczym. W trakcie tej ważnej politycznej zgromadzenia, Nycz osobiście poparł dwóch kandydatów – jednego do roli burmistrza miasta oraz drugiego do rady powiatowej.

Wydarzenie to było niezwykle unikalne, ponieważ rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania tradycyjnej piosenki „100 lat” przez wszystkich obecnych. Okazją do tego był fakt, że Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni i kandydat na tę samą funkcję, obchodził tego dnia swoje urodziny. Zarzycki jest postacią zasłużoną dla lokalnej społeczności, szczególnie dla mieszkańców Siekierek, gdzie niedawno oddał do użytku nową świetlicę.

Zarzycki postanowił zorganizować zebranie wyborcze w Siekierkach, jednym z najmniejszych osiedli w gminie. Wbrew pozorom, problematyka jaką poruszały tamtejsze społeczności nie różniła się znacząco od tych zgłaszanych w większych miastach. Dla mieszkańców Siekierek, kluczowe znaczenie mają nie tylko dobrej jakości chodniki czy ścieżki rowerowe, ale przede wszystkim dostęp do szybkiego internetu. Podobne kwestie pojawiały się również podczas spotkań z mieszkańcami innych rejonów, na przykład w Bielinku. Na zebraniu w Siekierkach podkreślano także potrzebę wsparcia w zakresie budowy domowych oczyszczalni ścieków.

Zebranie stanowiło również doskonałą okazję dla pozostałych kandydatów na radnych powiatowych oraz na miejsce w Radzie Miejskiej w Cedyni do zaprezentowania swoich programów i planów. Wśród nich znalazł się Aleksander Szoka, który swoją prezentację przeprowadził na końcu spotkania. Artur Nycz, który oprócz bycia radnym jest również kandydatem na członka sejmiku wojewódzkiego, był entuzjastycznie witany przez zgromadzonych. Pomimo opóźnienia spowodowanego wcześniejszym spotkaniem z wyborcami w Starej Rudnicy, Nycz wyraźnie wskazał Zarzyckiego jako potencjalnego partnera do współpracy w przyszłym składzie sejmiku wojewódzkiego.