Zima i związane z nią zagrożenia dla obiektów budowlanych – komunikat władz miasta Gryfino

Zima i związane z nią zagrożenia dla obiektów budowlanych – komunikat władz miasta Gryfino

30 listopada 2023 roku, władze miejskie Gryfina, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaadresowały do właścicieli oraz zarządców nieruchomości istotny komunikat. Dotyczył on potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą wystąpić w okresie zimowym.

Sezon zimowy, ze względu na swoją specyfikę oraz często nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, może przynieść szereg problemów. Mogą one dotyczyć uszkodzeń budynków, a co za tym idzie, stanowić zagrożenie dla ludzi przebywających w ich pobliżu lub użytkujących je. Bezpieczeństwo osób i mienia, a także ochrona środowiska naturalnego są bowiem podstawowymi priorytetami.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, zarówno właściciele jak i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich. Nie powinni więc dopuszczać do sytuacji, w których na przykład nagromadzony na dachu śnieg przekracza dopuszczalne obciążenie konstrukcji budynku.

To właśnie odpowiednia troska o odśnieżanie dachów oraz elementów elewacji budynku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Właściciele i zarządcy powinni zatem pilnować, aby usuwane były sople, bryły lodu czy śniegu i inne nawisy, które mogą stwarzać zagrożenie dla osób poruszających się w pobliżu budynków, zarówno na ciągach pieszych, jak i jezdnych.