Planowany wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni w Gryfinie może przynieść tymczasowe uciążliwości zapachowe

Planowany wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni w Gryfinie może przynieść tymczasowe uciążliwości zapachowe

Zarząd oczyszczalni ścieków w Gryfinie ogłosił, że niebawem przewiduje usunięcie ustabilizowanego osadu ściekowego. Proces ten, choć konieczny dla utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni, może niekorzystnie wpłynąć na komfort mieszkańców miasta ze względu na ewentualne uciążliwości zapachowe.

Prace związane z wywozem ustabilizowanego osadu planowane są do rozpoczęcia 6 listopada 2023 roku i nie powinny potrwać dłużej niż dwa tygodnie. Pomimo tego, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych deklaruje, że podjęte zostaną wszelkie kroki, aby skrócić ten okres do minimum, minimalizując tym samym potencjalne niedogodności dla lokalnej społeczności.

Należy podkreślić, że usuwanie osadu ściekowego jest kluczowym elementem działania każdej oczyszczalni. Jest to rutynowa operacja, która odbywa się regularnie w celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych przez oczyszczalnię usług komunalnych.

W związku z planowanymi pracami, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prosi mieszkańców Gryfina o zrozumienie i cierpliwość wobec możliwych nieprzyjemności zapachowych.