Co z odcinkiem DK31 przebiegającym przez Gryfino?

Co z odcinkiem DK31 przebiegającym przez Gryfino?

Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino jest źródłem kłopotów. Czy sytuacja w najbliższym czasie może ulec zmianie?

Ruch tranzytowy i lokalny

Krótko mówiąc, mamy do czynienia z kumulowaniem ruchu tranzytowego i lokalnego. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że za pewien czas sytuacja ulegnie zmianie.

Jesienią tego roku mają rozpocząć się prace budowlane, których celem jest powstanie nowej obwodnicy. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego. Ponadto możemy mówić o zakończonych pracach nad projektem budowlanym i rozpoczęciem procedury mającej na celu doprowadzenie do rozpoczęcia robót. Wiadomo także, kiedy prace mają się zakończyć – mówi się o czwartym kwartale 2024 roku.

Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że plan zakłada, iż obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Chodzi o jednojezdniową drogę klasy GP, której długość wyniesie 5,6 km. Klasa GP oznacza, że mamy do czynienia z drogą główną ruchu przyśpieszonego. Na trasie możemy spodziewać się urządzeń związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem ruchu drogowego i budową ekranów akustycznych.