Pandemia dotyczy nie tylko zakażonych

Pandemia dotyczy nie tylko zakażonych

Pandemia może kojarzyć się z zakażonymi czy zmarłymi, ale takie stawianie sprawy jest dość znacznym uproszczeniem. Za przykład może posłużyć choćby edukacja – tyczy się to sytuacji dzieci i nauczycieli. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że nie można się poddawać – Gryfino jest tego świetnym przykładem.

Współpraca z pedagogami z Niemiec

Najkrócej mówiąc, chodzi o współpracowanie z niemieckimi pedagogami. Celem jest wypracowanie zasad bezpieczeństwa oraz poprawienie komunikacji między partnerami. Nauczyciele (z polskiej i niemieckiej strony) zdają sobie sprawę z tego, że prowadzenie zajęć nie jest łatwe. Oczywiście wszyscy pamiętają też o sytuacji uczniów – zamknięcie w domach i borykanie się z wieloma problemami. Co więcej, nie chodzi tylko o edukację. Warto również odnotować zyski szkoły – należy przez to rozumieć laptopy, materiały biurowe oraz środki ochrony osobistej.

Bardzo ważne jest też to, że projekt otrzymał dofinansowanie. Wkład własny to dofinansowanie z powiatu gryfińskiego, natomiast pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu państwa i ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.